Đại học Monash: Bước đột phá phát hiện gen gây bệnh ung thư đầu và cổ

Đại học Monash: Bước đột phá phát hiện gen gây bệnh ung thư đầu và cổ

Trong suốt 50 nghiên cứu để biết được bệnh ung thư đầu và cổ phát triển như thế nào, mới đây các nhà nghiên cứu của Đại học Monash vừa có bước đột phá thực sự đầu tiên mở ra những tia sáng hiểu biết mới về một trong các hình thức gây tử vong cao nhất của căn bệnh này.