Chủ nhật 04/11/2018 - 13:00

4 học bổng dành cho sinh viên quốc tế đang học tại New Zealand mở đơn từ tháng 11

(Dân trí) - Từ tháng 11, nhiều học bổng giá trị dành cho đối tượng sinh viên quốc tế đang theo học chương trình cử nhân và sau cử nhân tại nhiều trường đại học ở New Zealand chính thực nhận đơn ứng tuyển.

1. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế Đại học Auckland

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Auckland

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế đang theo học chương trình cử nhân và sau cử nhân tại trường.

Số lượng học bổng: 45

Giá trị học bổng: Tối đa 10.000 NZD/suất

Thời hạn học bổng: 1 năm

Ngày kết thúc nhận hồ sơ: Đợt 1: 21/11/2018 và Đợt 2: 04/05/2019.

Lưu ý: trường bắt đầu nhận hồ sơ trước ngày kết thúc mỗi đợt là 6 tuần.

Chi tiết xem tại: https://www.auckland.ac.nz/en/study/scholarships-and-awards/find-a-scholarship/the-university-of-auckland-international-student-scholarships-844-all.html

2. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngành kỹ sư Đại học Canterbury

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Canterbury

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế theo học ngành kỹ sư của trường.

Số lượng học bổng: 30

Giá trị học bổng: Tối đa 15.000 NZD/năm. Dành cho sinh viên chi trả toàn phần cho học phí.

Thời hạn học bổng: 2 năm

Ngày kết thúc nhận hồ sơ: Ngày 1/3/2019

Xem chi tiết tại: https://www.canterbury.ac.nz/scholarshipsearch/ScholarshipDetails.aspx?ScholarshipID=6935.1677

3. Học bổng tưởng niệm Gary Reid

Đơn vị cấp học bổng: Các tổ chức cộng đồng tại Whanganui

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học ngành Công tác Xã hội tại Whanganui.

Số lượng học bổng: 1

Giá trị học bổng: 1.000 NZD/năm

Thời hạn học bổng: 5 năm

Ngày kết thúc nhận hồ sơ: 30/11/2018

Xem chi tiết tại: https://www.ucol.ac.nz/ScholarshipDocuments/Gary_Reid_Memorial_Scholarship_Application_Form.pd

Các học bổng uy tín dành cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam đang theo học tại xứ sở kiwi mở đơn từ tháng 11/2018.
Các học bổng uy tín dành cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam đang theo học tại xứ sở kiwi mở đơn từ tháng 11/2018.

4. Học bổng cho sinh viên quốc tế ngành nấu ăn tại Học viện Công nghệ Bách khoa UCOL cơ sở Whanganui

Đơn vị cấp học bổng: Học viện Công nghệ Bách khoa UCOL cơ sở Whanganui

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế đang theo học ngành nấu ăn ở cơ sở Whanganui của Đại học UCOL với 2 chương trình: New Zealand Certificate in Cookery và New Zealand Diploma in Cookery

Số lượng học bổng: Không giới hạn

Giá trị học bổng: 4250 NZD/năm

Thời hạn học bổng: 2 năm

Xem chi tiết tại: https://www.ucol.ac.nz/study-at-ucol/fund-your-study/scholarships/scholarships-for-international-students

Lệ Thu