Thứ Ba 15/12/2015 - 08:52

Giáo dục là đầu tư: Vai trò của STEM trong du học thời kỳ TPP

Đầu tư giáo dục nói chung và du học nói riêng theo định hướng nào để có lợi thế cạnh tranh về năng suất lao động trong thị trường nhân lực quốc tế thời kỳ TPP?

STEM và STEAM thời kỳ TPP

Ngày 05 tháng 10 năm 2015 vừa qua Việt Nam đã hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được trông đợi sẽ là bước ngoặt lịch sử ảnh hưởng sâu rộng với phát triển kinh tế toàn cầu. TPP cũng được trông đợi sẽ thúc đẩy xu hướng STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics; tạm dịch: Khoa học-Công nghệ-Kỹ thuật-Toán học) ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam trong lĩnh vực nhân lực quốc tế nói chung và du học nói riêng.

Tại Mỹ, xu hướng STEM này, được định vị là yếu tố quyết định tương lai lợi thế cạnh tranh quốc gia, được Chính phủ đặc biệt quan tâm với sáng kiến “Giáo dục để Phát minh” (https://www.whitehouse.gov/issues/education/k-12/educate-innovate) khởi xướng tháng 11 năm 2009 và thành lập tổ chức “Thay đổi sự Cân bằng” (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/09/16/president-obama-announce-major-expansion-educate-innovate-campaign-impro) tháng 09 năm 2010.

Mô hình dưới đây mô tả vai trò của STEM trong quản trị kinh tế - xã hội:

Giáo dục là đầu tư: Vai trò của STEM trong du học thời kỳ TPP - 1

Gần đây khái niệm STEM còn được phát triển trở thành STEAM (Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics; tạm dịch Khoa học-Công nghệ-Kỹ thuật-Nghệ thuật-Toán học, với A là “liberal arts”). Xét từ góc độ lý thuyết quản trị kinh doanh hiện đại, thời kỳ TPP này STEM tương đồng (dù không hoàn toàn đồng nhất) với khái niệm “năng lực cốt lõi” (nguyên gốc tiếng Anh core competency, chi tiết xin tham khảo trong cuốn Competing for the Future,tác giả Gary Hamel và C. K. Prahalad) và nhân tố A (liberal Arts) tương đồng (dù không hoàn toàn đồng nhất) với khái niệm “giá trị cốt lõi “ (nguyên gốc tiếng Anh core value, chi tiết xin tham khảo trong cuốn Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, tác giả Jim Collins và Jerry I. Porras).

Giáo dục là đầu tư: Vai trò của STEM trong du học thời kỳ TPP - 2

Định hướng đầu tư STEAM

Nhằm hỗ trợ thanh niên Việt Nam có thể phát triển thế mạnh nguồn nhân lực quốc gia liên thông với cộng đồng TPP, chương trình Hỗ trợ Du học thuộc công ty CP Intergogo Việt Nam www.intergogo.com đề xuất một số phương hướng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Phương hướng thứ nhất là minh bạch cơ sở dữ liệu:

Tại nhiều quốc gia thành viên TPP cơ sở dữ liệu đào tạo và/hoặc việc làm được chính phủ trực tiếp hoặc bảo trợ để công khai trực tuyến như CareerOneStop Mỹ www.careeronestop.org, Jobsearch Australia www.jobsearch.gov.au/Job, Singapore www.jobsbank.gov.sg và đặc biệt mô hình Jobbank Canada www.jobbank.gc.ca/ liên thông trực tiếp với hệ thống giáo dục-đào tạo và hệ thống xét duyệt định cư. Chương trình Hỗ trợ du học dự định sử dụng giải pháp công nghệ tương đương công nghệ lõi ngân hàng (core banking) hiện đại để phát triển cổng thông tin có khả năng kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc tế tương đồng như Jobbank Canada nêu trên tại www.hotroduhoc.vn

Phương hướng thứ hai là đẩy mạnh công tác xã hội:

Quá trình xét duyệt giấy phép học tập hay làm việc và visa nhập cảnh thực chất là quá trình đánh giá mức độ phù hợp năng lực cốt lõi và giá trị cốt lõi của một cá nhân với quốc gia mà người đó xin vào học tập hay làm việc. Trong khi đó, xét theo tinh thần “vận động linh hoạt nguồn vốn con người” (human capital Mobility) xuyên suốt chính sách nhân lực tại các nước phát triển, một trong những tổ chức xã hội tại Việt Nam mạnh mẽ nhất trong việc cung cấp cơ hội khám phá và phát triển năng lực cốt lõi cũng như giá trị cốt lõi của từng cá nhân phù hợp với tinh thần đó là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Vì vậy, chương trình Hỗ trợ du học dự định thực hiện nhiều chương trình ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông thương hiệu hiện đại cùng Đoàn Thanh niên xây dựng hồ sơ hoạt động xã hội giúp thanh niên Việt Nam phát triển những năng lực cốt lõi và giá trị cốt lõi vừa phù hợp với truyền thống đất nước, vừa cộng hưởng được với môi trường quốc tế thời kỳ TPP, thời kỳ đầu tư vào giáo dục theo định hướng STEAM.

Tiếp tục chủ đề “Giáo dục là đầu tư” trong thời kỳ TPP với phương hướng minh bạch cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh công tác xã hội, trong bài nghiên cứu tiếp theo chương trình Hỗ trợ du học sẽ đề cập tới giải pháp nhân lực STEAM trong phạm vi Đề án 1956, tên đầy đủ là “Đề án 1956: Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, của Chính phủ.

Trên đây là tóm tắt bài nghiên cứu “Vai trò của STEM trong du học thời kỳ TPP” thuộc chủ đề “Giáo dục là đầu tư”. Nội dung đầy đủ của bài nghiên cứu, quý vị xem tại website chính thức của chương trình Hỗ trợ du học theo link: http://hotroduhoc.vn/giao-duc-la-dau-tu-vai-tro-cua-stem-trong-du-hoc-thoi-ky-tpp/

Quý vị quan tâm đến nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực đồng bộ nhân lực quốc tế xin mời liên hệ với Chương trình Hỗ trợ du học qua địa chỉ: info@intergogo.com

Quý vị là phụ huynh và học sinh quan tâm du học – việc làm quốc tế có thể đăng ký tham gia hội thảo “STEM – Đồng bộ nhân lực quốc tế” tại link: http://hotroduhoc.vn/dang-ky-tham-du-hoi-thao/?event_id=1623

Hội thảo giới hạn tối đa 50 người tham dự và tổ chức hoàn toàn miễn phí từ 9h00 đến 11h00 sáng thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2016 tại văn phòng Chương trình Hỗ trợ du học số 24B phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương trình Hỗ trợ du học

www.hotroduhoc.com