Chương trình học thạc sỹ bằng tiếng Anh tại Paris - Pháp

Chương trình học thạc sỹ bằng tiếng Anh tại Paris - Pháp

Kính mời các quý vị đến tham gia chương trình và gặp gỡ bà Vũ Kim Oanh và ông Rudniansnki đại diện của trường CNAM.