Thứ Năm 31/10/2019 - 07:00

Thúc đẩy hợp tác phát triển giáo dục giữa Hà Nội và New Zealand

(Dân trí) - Ngày 29/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Bộ trưởng Tài chính,‌ ‌Thể‌ ‌thao‌ ‌và‌ ‌Giải‌ ‌trí‌ ‌New‌ ‌Zealand‌ Grant Robertson và cùng chứng kiến lễ ký Biên bản thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội và Cơ quan Giáo dục New Zealand.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian qua, Hà Nội đã thực hiện nhiều cải cách trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có việc đưa chương trình song bằng tú tài Anh quốc hợp tác với trường Cambrigde vào hệ thống đào tạo.

Tuy nhiên, với nhu cầu giáo dục hiện nay, thành phố vẫn còn thiếu giáo viên và các chương trình dạy học tiếng Anh, hướng tới tích hợp chương trình dạy học quốc tế nhằm giảm thiểu thời gian học truyền thống, tăng thời lượng học hỏi kiến thức pháp luật và tăng cường thể chất.

Thúc đẩy hợp tác phát triển giáo dục giữa Hà Nội và New Zealand - 1
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (phải) tiếp Bộ trưởng Tài chính‌, Thể‌ ‌Thao‌ ‌và‌ ‌Giải‌ ‌Trí‌ ‌ New Zealand. 

Đánh giá cao chất lượng của các chương trình giáo dục New Zealand, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kỳ vọng lễ ký kết này sẽ đánh dấu mốc mới, mở ra nhiều cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa New Zealand và Hà Nội.

Đặc biệt, trên cơ sở hợp tác ký kết, hai bên sẽ còn nhiều chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực hơn nữa được triển khai, để Hà Nội tăng cường học hỏi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực quản lý giáo dục, nhằm nâng cao năng lực quản lý giáo dục của Thủ đô.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, ông Robertson bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của TP Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, khẳng định đây là tiền đề vững chắc cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt về lĩnh vực giáo dục. 

Thúc đẩy hợp tác phát triển giáo dục giữa Hà Nội và New Zealand - 2
‌Chủ‌ ‌tịch‌ ‌Ủy‌ ‌ban‌ ‌Nhân‌ ‌dân‌ ‌TP.‌ ‌Hà‌ ‌Nội‌ ‌và Bộ‌ ‌trưởng‌ ‌Bộ‌ ‌Tài‌ ‌Chính,‌ ‌Thể‌ ‌Thao‌ ‌và‌ ‌Giải‌ ‌Trí‌ ‌New‌ ‌Zealand‌ ‌–‌ ‌ông‌ ‌Grant‌ ‌Robertson‌ ‌cùng‌ ‌chứng‌ ‌kiến‌ ‌Lễ‌ ‌Ký‌ ‌kết‌ ‌thoả‌ ‌thuận‌ ‌hợp‌ ‌tác.

Theo‌ ‌thoả‌ ‌thuận‌ ‌hợp‌ ‌tác,‌ ‌Sở‌ ‌GD-ĐT‌ ‌Hà‌ ‌Nội‌ ‌‌và Cơ‌ ‌quan‌ ‌Giáo‌ ‌dục‌ ‌New‌ ‌Zealand‌ ‌(ENZ)‌ sẽ‌ ‌cùng‌ ‌phối‌ ‌hợp‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌khung‌ ‌nâng‌ ‌cao‌ ‌năng‌ ‌lực‌ ‌trên‌ ‌nhiều‌ ‌lĩnh‌ ‌vực;‌ ‌bao‌ ‌gồm‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌và‌ ‌bồi‌ ‌dưỡng‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌thành‌ ‌phố‌ ‌Hà‌ ‌Nội,‌ ‌các‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌học‌ ‌bổng‌ ‌của‌ ‌các‌ ‌trường‌ ‌New‌ ‌Zealand.‌

‌Thoả‌ ‌thuận‌ ‌cũng‌ ‌bao‌ ‌gồm‌ ‌việc‌ ‌đẩy‌ ‌mạnh‌ ‌hợp‌ ‌tác‌ ‌giữa‌ ‌các‌ ‌cơ‌ ‌quan‌ ‌giáo‌ ‌dục‌ ‌của‌ ‌hai‌ ‌nước,‌ ‌xúc‌ ‌tiến‌ ‌gắn‌ ‌kết‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌giữa‌ ‌các‌ ‌trường‌ ‌tại‌ ‌New‌ ‌Zealand‌ ‌và‌ ‌Việt‌ ‌Nam,‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌đánh‌ ‌giá‌ ‌và‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌nghiệp‌ ‌vụ‌ ‌cho‌ ‌giáo‌ ‌viên‌ ‌và‌ ‌lãnh‌ ‌đạo‌ ‌của‌ ‌ngành‌ ‌giáo‌ ‌dục‌ ‌Hà‌ ‌Nội.‌ ‌

Tất‌ ‌cả‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌thuộc‌ ‌khung‌ ‌tăng‌ ‌cường‌ ‌năng‌ ‌lực‌ ‌trên‌ ‌đều‌ ‌hướng‌ ‌đến‌ ‌mục‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn‌ ‌bị‌ ‌lực‌ ‌lượng‌ ‌lao‌ ‌động‌ ‌trong‌ ‌tương‌ ‌lai‌ ‌cho‌ ‌Việt‌ ‌Nam,‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌em‌ ‌được‌ ‌trang‌ ‌bị‌ ‌những‌ ‌kỹ‌ ‌năng‌ ‌cần‌ ‌thiết‌ ‌để‌ ‌thúc‌ ‌đẩy‌ ‌sự‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌kinh‌ ‌tế‌ ‌ấn‌ ‌tượng‌ ‌của‌ ‌Thủ‌ ‌đô‌ ‌Hà‌ ‌Nội.‌ ‌ ‌

Thúc đẩy hợp tác phát triển giáo dục giữa Hà Nội và New Zealand - 3

Lễ ký Biên bản thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Cơ quan Giáo dục New Zealand.

Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson nhấn mạnh rằng, chương trình ký kết này đã bao gồm những nội dung hợp tác tiềm năng mà Chủ tịch UBND TP đề cập.

Khẳng định những vấn đề như cải cách chương trình học, tăng cường năng lực quản trị giáo dục… đều là những thế mạnh và mối quan tâm của New Zealand, Bộ trưởng Robertson tin tưởng với nền tảng biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ không dừng lại ở các chương trình hợp tác mà sẽ tiến tới những dự  án giáo dục cụ thể, góp phần cải cách hệ thống đào tạo của Hà Nội theo hướng hiện đại và thực tiến, làm nền tảng cho những hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác giữa Việt Nam và New Zealand.

Bà‌ ‌Wendy‌ ‌Matthews,‌ ‌Đại‌ ‌sứ‌ ‌New‌ ‌Zealand‌ ‌tại‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌chia‌ ‌sẻ:‌ ‌“‌Biên‌ ‌bản‌ ‌Thoả‌ ‌thuận‌ ‌này‌ ‌được‌ ‌kiến‌ ‌tạo‌ ‌nhằm‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌nguồn‌ ‌nhân‌ ‌lực‌ cho‌ ‌cả‌ ‌Hà‌ ‌Nội‌ ‌và‌ ‌New‌ ‌Zealand”.

“Giáo‌ ‌dục‌ ‌là‌ ‌trụ‌ ‌cột‌ ‌trong‌ ‌mối‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌New‌ ‌Zealand‌ ‌–‌ ‌Việt‌ ‌Nam,‌ ‌và‌ ‌New‌ ‌Zealand‌ ‌tự‌ ‌hào‌ ‌là‌ ‌quốc‌ ‌gia‌ ‌đứng‌ ‌đầu‌ ‌trên‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌trong‌ ‌lĩnh‌ ‌vực‌ ‌này.‌ ‌Tôi‌ ‌rất‌ ‌hân‌ ‌hạnh‌ ‌khi‌ ‌New‌ ‌Zealand‌ ‌đóng‌ ‌góp‌ ‌trong‌ ‌việc‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌nguồn‌ ‌nhân‌ ‌lực‌ ‌cần‌ ‌thiết‌ ‌cho‌ ‌tương‌ ‌lai‌ ‌của‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌thông‌ ‌qua‌ ‌các‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌trong‌ ‌giáo‌ ‌dục,‌ ‌bao‌ ‌gồm‌ ‌các‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌học‌ ‌bổng‌ ‌và‌ ‌gia‌ ‌tăng‌ ‌các‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌liên‌ ‌kết‌ ‌giữa‌ ‌các‌ ‌trường‌ ‌New‌ ‌Zealand‌ ‌và‌ ‌Việt‌ ‌Nam.‌ ‌

Trên‌ ‌hết,‌ ‌2020‌ ‌sẽ‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌năm‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌cho‌ ‌cả‌ ‌hai‌ ‌nước‌ ‌chúng‌ ‌ta,‌ ‌khi‌ ‌New‌ ‌Zealand‌ ‌và‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌sẽ‌ ‌cùng‌ ‌kỉ‌ ‌niệm‌ ‌45‌ ‌năm‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌ngoại‌ ‌giao.”‌ ‌

Số lượng du học sinh Việt Nam tại New Zealand tăng 30% trong giai đoạn 2016-2018, hiện đang có 2.772 học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại New Zealand trong năm 2018.

Thúc đẩy hợp tác phát triển giáo dục giữa Hà Nội và New Zealand - 4
Lễ ký kết là một dấu mốc thúc đẩy hợp tác về giáo dục giữa Hà Nội và các đối tác New Zealand.

Ông John Laxon, Giám đốc khu vực Châu Á, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cho biết: “Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn New Zealand là điểm đến học tập, điều đó như sự cộng nhận hệ thống giáo dục của New Zealand trang bị cho các em nhiều kỹ năng để thành công trong tương lai, như khả năng tư duy độc lập, giải quyết vấn đề và kỹ năng hợp tác".

Trong hai năm liền, New Zealand luôn được xếp hạng là quốc gia nói tiếng Anh đứng thứ nhất về Chỉ số Giáo dục Chuẩn bị cho Tương lai của Tổ chức The Economist Intelligence Unit.

Phụ huynh Việt Nam có thể tin tưởng rằng con em mình sẽ trở thành những học sinh xuất sắc và những nhà lãnh đạo tài năng bằng chính những trải nghiệm tại nền giáo dục hàng đầu thế giới của New Zealand.

Lệ Thu