Hội nghị quốc gia đầu tiên của các cựu du học sinh Úc

Hội nghị quốc gia đầu tiên của các cựu du học sinh Úc

Hội nghị quốc gia đầu tiên của các cựu du học sinh Úc

Hội nghị quốc gia đầu tiên của các cựu du học sinh Úc

Hội nghị quốc gia đầu tiên của các cựu du học sinh Úc

Hội nghị quốc gia đầu tiên của các cựu du học sinh Úc

Đầu tư hiệu quả cho tương lai với Chương trình Thạc sỹ tại Úc

Đầu tư hiệu quả cho tương lai với Chương trình Thạc sỹ tại Úc

Đầu tư hiệu quả cho tương lai với Chương trình Thạc sỹ tại Úc

Học ngành luật tại Australia: mời gặp mặt và trao đổi cùng giáo sư Gordon Walker - Đại học La Trobe

Học ngành luật tại Australia: mời gặp mặt và trao đổi cùng giáo sư Gordon Walker - Đại học La Trobe

Học ngành luật tại Australia: mời gặp mặt và trao đổi cùng giáo sư Gordon Walker - Đại học La Trobe

Gặp gỡ đại diện từ ĐH Charles Sturt (Úc), cơ hội học bổng, chuyển tiếp hấp dẫn

Gặp gỡ đại diện từ ĐH Charles Sturt (Úc), cơ hội học bổng, chuyển tiếp hấp dẫn

Gặp gỡ đại diện từ ĐH Charles Sturt (Úc), cơ hội học bổng, chuyển tiếp hấp dẫn

Học kinh tế và tài chính quốc tế tại The University Of Queensland, Australia

Học kinh tế và tài chính quốc tế tại The University Of Queensland, Australia

Học kinh tế và tài chính quốc tế tại The University Of Queensland, Australia

Hội thảo: Đại học James Cook Brisbane và chương trình học bổng duy nhất tại Úc

Hội thảo: Đại học James Cook Brisbane và chương trình học bổng duy nhất tại Úc

Hội thảo: Đại học James Cook Brisbane và chương trình học bổng duy nhất tại Úc

Chương trình tư vấn trực tiếp của IDP giáo dục đại học và sau đại học tại Australia

Chương trình tư vấn trực tiếp của IDP giáo dục đại học và sau đại học tại Australia

Chương trình tư vấn trực tiếp của IDP giáo dục đại học và sau đại học tại Australia

Hội thảo du học Úc: Đại học Australian Catholic

Hội thảo du học Úc: Đại học Australian Catholic

Hội thảo du học Úc: Đại học Australian Catholic

Trường Đại học Sunshine Coast - bang Queensland, Úc.

Trường Đại học Sunshine Coast - bang Queensland, Úc.

Trường Đại học Sunshine Coast - bang Queensland, Úc.

Hội thảo: Taylors Unilink - Cơ hội học bổng và vào thẳng năm 2 các trường ĐH Úc

Hội thảo: Taylors Unilink - Cơ hội học bổng và vào thẳng năm 2 các trường ĐH Úc

Hội thảo: Taylors Unilink - Cơ hội học bổng và vào thẳng năm 2 các trường ĐH Úc

Tuần lễ tư vấn du học Úc: Cơ hội gặp gỡ 15 trường Đại học, Cao đẳng tại Úc

Tuần lễ tư vấn du học Úc: Cơ hội gặp gỡ 15 trường Đại học, Cao đẳng tại Úc

Tuần lễ tư vấn du học Úc: Cơ hội gặp gỡ 15 trường Đại học, Cao đẳng tại Úc

Chào mừng bạn đến với La Trobe Mellbourne

Chào mừng bạn đến với La Trobe Mellbourne

Chào mừng bạn đến với La Trobe Mellbourne

 [ Trang sau ]