Thứ Năm 10/12/2015 - 00:00

Học sinh thiếu kỹ năng sống do ít đọc sách

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, những hạn chế của học sinh hiện nay là thiếu các kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn, thiếu kỹ năng sống và làm việc theo nhóm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó là học sinh ít đọc sách, ít thảo luận…

Ngày 9/12, tại Bắc Giang, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội thảo “Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng”. Hội thảo nhằm đẩy mạnh nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của tủ sách, thư viện.


Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu tại Hội Thảo

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu tại Hội Thảo

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, trong đó văn hóa đọc có 3 yếu tố chính là thói quen đọc, khả năng lựa chọn và cách đọc. Những yếu tố này, có tác dụng định hướng cho người dân, tùy thuộc vào trình độ, nghề nghiệp và điều kiện sống, có thể tiếp cận một cách tốt nhất với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống của mình. Biết khai thác hiệu quả nhất những giá trị nhiều mặt từ các tài liệu đọc để phát triển bản thân, gia đình và cộng đồng. Góp phần giúp cho mỗi cá nhân và cả cộng đồng hạnh phúc với đời sống tinh thần tươi đẹp và lý trí mạnh mẽ, hài hòa.

Tại Hội thảo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phát biểu nhấn mạnh, những hạn chế của học sinh hiện nay là thiếu các kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn, thiếu kỹ năng sống và làm việc theo nhóm.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó là học sinh ít đọc sách, ít thảo luận nên không có cơ hội suy nghĩ về các quá trình, hiện tượng của tự nhiên- xã hội một cách thấu đáo. Việc xã hội đang ở thời đại bùng nổ thông tin và các thành tựu của khoa học công nghệ phát triển văn hóa nghe nhìn nên văn hóa đọc trước nhiều nguy cơ và thách thức.

Thứ trưởng Hiển hy vọng sẽ có thêm nhiều giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, nhiều người dân có thói quen đọc sách để duy trì văn hóa đọc sách trong cộng đồng, trước hết là trong giáo viên và học sinh.

Kim Khang